SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE

Prospecte reduït / DFI: Descàrrega de prospecte reduït informatiu / DFI en PDF (Versió en castellà)

Fitxa mensual: Descàrrega de fitxa mensual en PDF

Societat gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

Especialitat: RF CURT TERMINI EUR

Ràting VDOS: *

Perfil de risc: 1 en una escala de l'1 al 7

Termini indicatiu de la inversió: 1 año.

  • % 2019
    0,11%
  • % Trimestre actual
    0,02%
  • Data
    19/07/2019

Consultar premis i distincions Consultar premis i distincions
EDHEC ALPHA LEAGUE TABLE,
LIPPER LEADER,
STANDARD & POOR'S RATING,
MORNINGSTAR RATING, ...

Característiques

Política d'inversió

El Fondo invertirá en activos de renta fija, tanto pública como privada, emitida o negociada en mercados de estados miembros de la UE o candidatos a formar parte de ésta, así como de Noruega y Suiza, además de otros mercados donde se negocien activos en euros. La exposición al riesgo divisa será inferior al 10%. El Fondo no tendrá exposición a renta variable. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de 1,5 años. Se invertirá en activos del mercado monetario, cotizados o no cotizados si éstos últimos son líquidos, así como en activos de renta fija con vencimiento residual inferior o igual a 18 meses y, hasta un 25%, en activos con vencimiento superior cuando su rentabilidad se determine por referencia a un tipo de interés cuya revisión se produzca en un plazo no superior a 1 año. (*)

(*) Resum de la política d'inversió del fons; pot consultar la informació completa de la mateixa així com possibles escenaris de rendibilitat, riscos i altres advertiments destacades en el document Dades Fonamentals per a l'Inversor, prement en el següent enllaç: Consultar DFI.

Informació legal obligatòria

Prospecte reduït / DFI: Descàrrega de prospecte reduït informatiu / DFI en PDF (Versió en castellà)

Informe semestral complet: Descàrrega d'informe semestral complet en PDF (Versió en castellà)

Dades identificatives

Denominació: SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE

Codi ISIN: ES0173829039

Divisa: EUR

Data de constitució: 12/05/2000

Societat gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

Grup financer: BANCO SABADELL

Entitat dipositària: BANCO DE SABADELL, S.A.

Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Última valoració

Valor liquidatiu: 9,288785 EUR

Patrimoni: 536,77(En milions d'euros)

Data: 19/07/2019

Comissions

Fixa: 0,30%

Variable: 0,00%

Dipòsit: 0,04%

Subscripció: 0,00%

Reemborsament: 0,00%

Altres característiques

Inversió mínima inicial: 200,00 EUR

Inversió mínima a mantenir: 10,00 EUR

Càlculs realitzats en divisa EUR.