SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE

Prospecte reduït / DFI: Descàrrega de prospecte reduït informatiu / DFI en PDF (Versió en castellà)

Fitxa mensual: Descàrrega de fitxa mensual en PDF

Societat gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

Especialitat: RVI JAPÓ

Ràting VDOS: * *

Perfil de risc: 6 en una escala de l'1 al 7

Termini indicatiu de la inversió: 7 años.

  • % 2021
    7,27%
  • % Trimestre actual
    -4,03%
  • Data
    13/10/2021

Consultar premis i distincions Consultar premis i distincions
EDHEC ALPHA LEAGUE TABLE,
LIPPER LEADER,
STANDARD & POOR'S RATING,
MORNINGSTAR RATING, ...

Característiques

Política d'inversió

La exposición del Fondo a la renta variable será superior al 75%. Localizará sus inversiones principalmente en mercados o sistemas organizados de negociación radicados en Japón, incluyendo activos de emisores japoneses cotizados en otros mercados, sin descartar la inversión en otros mercados con carácter secundario. Al menos el 75% de la posición que se prevé dedicar a la renta variable se invertirá en valores de emisores japoneses. Asimismo, el Fondo podrá invertir, sin ser este su objetivo de inversión, hasta el 15% de la posición de renta variable en valores de emisores de países emergentes. No se establece ningún límite de capitalización, mínima o máxima, en la selección de valores. (*)

(*) Resum de la política d'inversió del fons; pot consultar la informació completa de la mateixa així com possibles escenaris de rendibilitat, riscos i altres advertiments destacades en el document Dades Fonamentals per a l'Inversor, prement en el següent enllaç: Consultar DFI.

Informació legal obligatòria

Prospecte reduït / DFI: Descàrrega de prospecte reduït informatiu / DFI en PDF (Versió en castellà)

Informe semestral complet: Descàrrega d'informe semestral complet en PDF (Versió en castellà)

Dades identificatives

Denominació: SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE

Codi ISIN: ES0174402034

Divisa: EUR

Data de constitució: 20/01/2000

Societat gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

Grup financer: AMUNDI GROUP

Entitat dipositària: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA

Auditor: DELOITTE, S.L.

Última valoració

Valor liquidatiu: 2,921286 EUR

Patrimoni: 6,52 (En milions d'euros)

Data: 13/10/2021

Comissions

Fixa: 2,25%

Variable: 0,00%

Dipòsit: 0,10%

Subscripció: 0,00%

Reemborsament: 0,00%

Altres característiques

Inversió mínima inicial: 200,00 EUR

Inversió mínima a mantenir: 10,00 EUR

Càlculs realitzats en divisa EUR.