SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE

  • 06/09/2022
  • ·
  • ·

Calculadora de rendibilitats

Data d'últim canvi de política: 11/08/2009

Concepte Inici Fi
 
Data -- --
Valor liquidatiu -- --
Import -- --
Rendibilitat --
TAE --
Creixement --

Càlculs realitzats en divisa EUR.