SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE

  • 06/09/2022
  • ·
  • ·

Anuals (%)

2024 2023 2022 2021 2020 2019
· · · 17,38% -22,62% 4,43%

Trimestrals (%)

Trimestre actual 1T 2024 4T 2023 3T 2023 2T 2023
· · · · ·

Curt termini (%)

1 mes 3 mesos 6 mesos 1 any
Calculades a partir de la data de l'últim canvi de política: 11/08/2009
· · · ·

Llarg termini (%)

TAE 2 anys TAE 3 anys TAE 5 anys TAE 10 anys
Calculades a partir de la data de l'últim canvi de política: 11/08/2009
· · · ·

Càlculs realitzats en divisa EUR.