SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE

  • Descàrrega de prospecte reduït informatiu / KID en PDF (Versió en castellà)
  • Descàrrega de fitxa mensual en PDF
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.
  • RV ESPANYA
  • -
  • 7 años.
  • 06/09/2022
  • ·
  • ·

Evolució del valor liquidatiu

Càlculs realitzats en divisa EUR.