SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI BASE

  • Descàrrega de prospecte reduït informatiu / DFI en PDF (Versió en castellà)
  • Descàrrega de fitxa mensual en PDF
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.
  • RVI EEUU
  • 6 en una escala del 1 al 7
  • 7 años.
  • 18/05/2022
  • -8,91%
  • -9,83%
  • Destacat per Sabadell Asset Management

Evolució del valor liquidatiu

Càlculs realitzats en divisa EUR.