SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI BASE

  • Descàrrega de prospecte reduït informatiu / KID en PDF (Versió en castellà)
  • Descàrrega de fitxa mensual en PDF
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.
  • RVI EEUU
  • 5 en una escala del 1 al 7
  • 7 años.
  • 07/06/2023
  • 5,47%
  • 9,05%

Evolució del valor liquidatiu

Càlculs realitzats en divisa EUR.