SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI BASE

  • Descàrrega de prospecte reduït informatiu / KID en PDF (Versió en castellà)
  • Descàrrega de fitxa mensual en PDF
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.
  • RVI EEUU
  • 5 en una escala del 1 al 7
  • 7 años.
  • 07/06/2023
  • 5,47%
  • 9,05%

Anuals (%)

2023 2022 2021 2020 2019 2018
9,05% -15,65% 37,74% 6,09% 27,90% -4,78%

Trimestrals (%)

Trimestre actual 1T 2023 4T 2022 3T 2022 2T 2022
5,47% 3,39% -0,86% -1,22% -12,99%

Curt termini (%)

1 mes 3 mesos 6 mesos 1 any
Calculades a partir de la data de l'últim canvi de política: 01/10/2021
8,34% 4,54% 4,41% -2,31%

Llarg termini (%)

TAE 2 anys TAE 3 anys TAE 5 anys TAE 10 anys
Calculades a partir de la data de l'últim canvi de política: 01/10/2021
· · · ·

Càlculs realitzats en divisa EUR.