SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI PYME

  • Descàrrega de prospecte reduït informatiu / KID en PDF (Versió en castellà)
  • Descàrrega de fitxa mensual en PDF
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT
  • RVI EEUU
  • 5 en una escala del 1 al 7
  • 7 años.
  • 19/07/2024
  • -0,62%
  • 20,74%

Evolució del valor liquidatiu

Càlculs realitzats en divisa EUR.