SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI PYME

  • Descàrrega de prospecte reduït informatiu / KID en PDF (Versió en castellà)
  • Descàrrega de fitxa mensual en PDF
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT
  • RVI EEUU
  • 5 en una escala del 1 al 7
  • 7 años.
  • 12/07/2024
  • 1,55%
  • 23,37%

Anuals (%)

2024 2023 2022 2021 2020 2019
23,37% 22,55% -15,40% 38,15% 6,42% 28,28%

Trimestrals (%)

Trimestre actual 2T 2024 1T 2024 4T 2023 3T 2023
1,55% 6,65% 13,92% 8,87% 1,85%

Curt termini (%)

1 mes 3 mesos 6 mesos 1 any
Calculades a partir de la data de l'últim canvi de política: 01/10/2021
2,39% 9,64% 22,29% 38,15%

Llarg termini (%)

TAE 2 anys TAE 3 anys TAE 5 anys TAE 10 anys
Calculades a partir de la data de l'últim canvi de política: 01/10/2021
18,72% · · ·

Càlculs realitzats en divisa EUR.