SABADELL RENDIMIENTO, FI SUPERIOR

  • Descàrrega de prospecte reduït informatiu / KID en PDF (Versió en castellà)
  • Descàrrega de fitxa mensual en PDF
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT
  • RF CURT TERMINI EUR
  • 1 en una escala del 1 al 7
  • 1 año.
  • 22/04/2024
  • 0,21%
  • 1,27%
  • Destacat per Sabadell Asset Management
- 29/04/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo, al objeto de modificar la política de inversión del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI SUPERIOR, con fecha de registro en CNMV: 29/04/2022.

Càlculs realitzats en divisa EUR.