SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI

Prospecte reduït / DFI: Descàrrega de prospecte reduït informatiu / DFI en PDF (Versió en castellà)

Fitxa mensual: Descàrrega de fitxa mensual en PDF

Societat gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

Especialitat: RF CURT TERMINI EUR

Ràting VDOS: *

Perfil de risc: 2 en una escala de l'1 al 7

Termini indicatiu de la inversió: 2 años.

  • % 2019
    -0,11%
  • % Trimestre actual
    0,00%
  • Data
    19/07/2019

Consultar premis i distincions Consultar premis i distincions
EDHEC ALPHA LEAGUE TABLE,
LIPPER LEADER,
STANDARD & POOR'S RATING,
MORNINGSTAR RATING, ...

Característiques

Política d'inversió

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los Fondos de inversión adscritos a la categoría 'Renta Fija Corto Plazo Zona Euro' según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El 70% del patrimonio del Fondo estará invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades. Serán computables como Deuda del Estado los bonos emitidos por los 'FTPymes' que cuenten con el aval del Estado y los bonos emitidos por los 'FTVPO' que cuenten con el aval del ICO, hasta el limite del 20 por 100 del patrimonio del Fondo. (*)

(*) Resum de la política d'inversió del fons; pot consultar la informació completa de la mateixa així com possibles escenaris de rendibilitat, riscos i altres advertiments destacades en el document Dades Fonamentals per a l'Inversor, prement en el següent enllaç: Consultar DFI.

Informació legal obligatòria

Prospecte reduït / DFI: Descàrrega de prospecte reduït informatiu / DFI en PDF (Versió en castellà)

Informe semestral complet: Descàrrega d'informe semestral complet en PDF (Versió en castellà)

Dades identificatives

Denominació: SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI

Codi ISIN: ES0173830037

Divisa: EUR

Data de constitució: 19/10/2000

Societat gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

Grup financer: BANCO SABADELL

Entitat dipositària: BANCO DE SABADELL, S.A.

Auditor: DELOITTE, S.L.

Última valoració

Valor liquidatiu: 8,399156 EUR

Patrimoni: 50,02(En milions d'euros)

Data: 19/07/2019

Comissions

Fixa: 0,60%

Variable: 0,00%

Dipòsit: 0,05%

Subscripció: 0,00%

Reemborsament: 0,00%

Altres característiques

Inversió mínima inicial: 300,00 EUR

Inversió mínima a mantenir: 0,00 EUR

Càlculs realitzats en divisa EUR.