SABADELL EURO YIELD, FI BASE

  • Descàrrega de prospecte reduït informatiu / KID en PDF (Versió en castellà)
  • Descàrrega de fitxa mensual en PDF
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT
  • RFI EUROPA HIGH YIELD
  • 2 en una escala del 1 al 7
  • 3 años.
  • 18/06/2024
  • 0,22%
  • 1,00%

Calculadora de rendibilitats

Data d'últim canvi de política: 15/01/2021

Concepte Inici Fi
 
Data -- --
Valor liquidatiu -- --
Import -- --
Rendibilitat --
TAE --
Creixement --

Càlculs realitzats en divisa EUR.