SABADELL EURO YIELD, FI BASE

  • Descàrrega de prospecte reduït informatiu / KID en PDF (Versió en castellà)
  • Descàrrega de fitxa mensual en PDF
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT
  • RFI EUROPA HIGH YIELD
  • 2 en una escala del 1 al 7
  • 3 años.
  • 12/06/2024
  • 0,18%
  • 0,97%

Anuals (%)

2024 2023 2022 2021 2020 2019
0,97% 8,56% -13,95% -0,21% 0,79% 6,76%

Trimestrals (%)

Trimestre actual 1T 2024 4T 2023 3T 2023 2T 2023
0,18% 0,78% 6,03% 0,75% 0,69%

Curt termini (%)

1 mes 3 mesos 6 mesos 1 any
Calculades a partir de la data de l'últim canvi de política: 15/01/2021
0,15% 0,31% 2,60% 7,18%

Llarg termini (%)

TAE 2 anys TAE 3 anys TAE 5 anys TAE 10 anys
Calculades a partir de la data de l'últim canvi de política: 15/01/2021
3,74% -2,19% · ·

Càlculs realitzats en divisa EUR.