SABADELL EURO YIELD, FI BASE

  • Descàrrega de prospecte reduït informatiu / KID en PDF (Versió en castellà)
  • Descàrrega de fitxa mensual en PDF
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT
  • RFI EUROPA HIGH YIELD
  • 2 en una escala del 1 al 7
  • 3 años.
  • 12/07/2024
  • 0,58%
  • 1,71%

Evolució del valor liquidatiu

Càlculs realitzats en divisa EUR.