SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE

Prospecte reduït / DFI: Descàrrega de prospecte reduït informatiu / DFI en PDF (Versió en castellà)

Fitxa mensual: Descàrrega de fitxa mensual en PDF

Societat gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

Especialitat: RV ESPANYA

Ràting VDOS: *

Perfil de risc: 6 en una escala de l'1 al 7

Termini indicatiu de la inversió: 7 años.

  • % 2019
    2,03%
  • % Trimestre actual
    0,02%
  • Data
    19/07/2019

Consultar premis i distincions Consultar premis i distincions
EDHEC ALPHA LEAGUE TABLE,
LIPPER LEADER,
STANDARD & POOR'S RATING,
MORNINGSTAR RATING, ...

Característiques

Política d'inversió

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35. La política de inversión tendrá por objetivo que el coeficiente de correlación entre rendimientos diarios del valor liquidativo y del IBEX 35 en términos anuales sea superior al 75%, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El fondo invertirá en acciones cotizadas en mercados españoles incluyendo activos de emisores españoles cotizados en otros mercados. La exposición a renta variable será superior al 75% y en condiciones normales invertirá más del 90% de la renta variable en valores de emisores españoles. La exposición al riesgo divisa será inferior al 30%. No se establece ningún límite de capitalización en la selección de valores. (*)

(*) Resum de la política d'inversió del fons; pot consultar la informació completa de la mateixa així com possibles escenaris de rendibilitat, riscos i altres advertiments destacades en el document Dades Fonamentals per a l'Inversor, prement en el següent enllaç: Consultar DFI.

Informació legal obligatòria

Prospecte reduït / DFI: Descàrrega de prospecte reduït informatiu / DFI en PDF (Versió en castellà)

Informe semestral complet: Descàrrega d'informe semestral complet en PDF (Versió en castellà)

Dades identificatives

Denominació: SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE

Codi ISIN: ES0174404030

Divisa: EUR

Data de constitució: 09/05/2001

Societat gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

Grup financer: BANCO SABADELL

Entitat dipositària: BANCO DE SABADELL, S.A.

Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Última valoració

Valor liquidatiu: 8,898231 EUR

Patrimoni: 50,96(En milions d'euros)

Data: 19/07/2019

Comissions

Fixa: 1,75%

Variable: 0,00%

Dipòsit: 0,10%

Subscripció: 0,00%

Reemborsament: 0,00%

Altres característiques

Inversió mínima inicial: 200,00 EUR

Inversió mínima a mantenir: 10,00 EUR

Càlculs realitzats en divisa EUR.