SABADELL EURO YIELD, FI BASE

Prospecte reduït / DFI: Descàrrega de prospecte reduït informatiu / DFI en PDF (Versió en castellà)

Fitxa mensual: Descàrrega de fitxa mensual en PDF

Societat gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

Especialitat: RFI EUROPA HIGH YIELD

Ràting VDOS: *

Perfil de risc: 3 en una escala de l'1 al 7

Termini indicatiu de la inversió: 3 años.

  • % 2021
    -0,49%
  • % Trimestre actual
    -0,89%
  • Data
    13/10/2021

Consultar premis i distincions Consultar premis i distincions
EDHEC ALPHA LEAGUE TABLE,
LIPPER LEADER,
STANDARD & POOR'S RATING,
MORNINGSTAR RATING, ...

Característiques

Política d'inversió

El Fondo invierte principalmente en renta fija privada y podrá invertir puntualmente en Deuda Pública. Priorizará la inversión en compañías domiciliadas en Europa y podrá invertir en emisiones denominadas en euros emitidas por compañías no europeas y en emisiones no denominadas en euros, sin superar estas últimas el 20% de la exposición total. La gestión se dirigirá a obtener altos rendimientos invirtiendo en activos de Renta Fija Corporativos, con un porcentaje significativo en los denominados de 'alta rentabilidad' de baja calificación crediticia o que carecen de rating, bajo la idea de que la prima de rentabilidad que ofrecen compensa sobradamente el mayor riesgo de impago de intereses y principal de la deuda. La calidad crediticia media mínima de las inversiones será baja y las emisiones sin rating no superarán el 10%. (*)

(*) Resum de la política d'inversió del fons; pot consultar la informació completa de la mateixa així com possibles escenaris de rendibilitat, riscos i altres advertiments destacades en el document Dades Fonamentals per a l'Inversor, prement en el següent enllaç: Consultar DFI.

Informació legal obligatòria

Prospecte reduït / DFI: Descàrrega de prospecte reduït informatiu / DFI en PDF (Versió en castellà)

Informe semestral complet: Descàrrega d'informe semestral complet en PDF (Versió en castellà)

Dades identificatives

Denominació: SABADELL EURO YIELD, FI BASE

Codi ISIN: ES0184976035

Divisa: EUR

Data de constitució: 23/07/1990

Societat gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

Grup financer: AMUNDI GROUP

Entitat dipositària: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA

Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Última valoració

Valor liquidatiu: 20,767084 EUR

Patrimoni: 68,26 (En milions d'euros)

Data: 13/10/2021

Comissions

Fixa: 1,30%

Variable: 0,00%

Dipòsit: 0,10%

Subscripció: 0,00%

Reemborsament: 0,00%

Altres característiques

Inversió mínima inicial: 200,00 EUR

Inversió mínima a mantenir: 10,00 EUR

Càlculs realitzats en divisa EUR.